wykonawstwo | serwis | pomiary | doradztwo

» sprawnie     » rzetelnie     » kompleksowo


Zakres usług

Wykonujemy wszelkiego rodzaju instalacje elektryczne oraz systemy niskoprądowe - także kompleksowo wraz z niezbędnymi pracami remontowymi i budowlanymi.
Doradzamy, dostarczamy urządzenia, zajmujemy się montażem oraz uruchomieniem.
Zajmujemy się również projektowaniem i konserwacją istniejących już urządzeń.

Teletechnika

 • systemy okablowania strukturalnego miedziane i światłowodowe
 • sieci LAN (z możliwością uzyskania 25-cio letniej gwarancji producenta okablowania)
 • kompleksowe wyposażenie serwerowni
 • radiolinie
 • przyłącza telekomunikacyjne
 • systemy alarmowe SSWiN
 • systemy przeciwpożarowe SSP
 • dzwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
 • systemy oddymiania
 • systemy oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • systemy domofonowe
 • systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • systemy telewizji przemysłowej CCTV
 • centrale telefoniczne
 • systemy telekomunikacyjne VOIP
 • antenowe instalacje zbiorcze
 • systemy zasilania awaryjnego UPS

Energetyka

 • przyłącza kablowe i napowietrzne
 • dostawa i montaż złącz kablowych, rozdzielni elektrycznych
 • instalacje elektryczne wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • instalacje odgromowe

Projektowanie

 • projekty linii energetycznych nN i SN
 • projekty przyłączy do budynków
 • projekty instalacji elektrycznych wewnętrznych, w tym także niskoporądowych

Pomiary odbiorcze i okresowe

 • pomiary pętli zwarcia i rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
 • pomiary i testy zabezpieczeń różnicowo-prądowych
 • pomiary ciągłości i rezystancji uziemienia instalacji odgromowych
 • dynamiczne pomiary sieci LAN
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary włókien światłowodowych

Wybrane realizacje

Niektóre ze zrealizowanych projektów:

Sąd Okręgowy w Łomży

Wykonane prace/instalacje:
 • Rozbudowa systemu kontroli dostępu Aritech
 • Rozbudowa sieci strukturalnej LAN
 • Modyfikacja systemu SSP

Gimnazjum w Śniadowie - część dydaktyczna

Wykonane prace/instalacje:
 • Rozbudowa systemu SSWiN
 • Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej CCTV
 • Rozbudowa sieci LAN
 • Instalacja gniazd wtykowych i dedykowanych DATA
 • Oświetlenie podstawowe
 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 • Instalacja odgromowa i piorunochronna

Błękitny pokój (przyjazny pokój przesłuchań) RODK - Sąd Okręgowy w Łomży

System audiowizualny w tzw. Przyjaznym Pokoju Przesłuchań dla Dzieci, zgodnie z wymogami standardów technicznych opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Koalicją na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.
Instalacja zapewnia podgląd i rejestrację przebiegu przesłuchania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań dla Dzieci (tzw. błękitny pokój lub niebieski pokój) ze szczególnym uwzględnieniem wyrazistości mowy, dużą rozdzielczością obrazu i szybkoobrotowymi kamerami z optyką umożliwiającą dokładne utrwalenie mimiki twarzy dziecka.

Wykonane prace/instalacje:
 • Instalacja audiowizualna do rejestracji przebiegu przesłuchania w błękitnym pokoju
 • Instalacja komunikacji bezprzewodowej wraz z dyskretnym odbiornikiem
 • Instalacja do rejestracji dzwięku w poczekalni dla rodziców

Sąd Okręgowy w Łomży

Wykonane prace/instalacje:
 • Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru SSP
 • Modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV
 • Modernizacja sieci LAN
 • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
 • Wymiana lamp zewnętrznych na projektory metalohalogenkowe
 • Wykonanie systemu domofonowego i kontroli dostępu

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Wykonane prace/instalacje:
 • Projekt budowlany oświetlenia podstawowego sali gimnatycznej spełniającego wymogi Klasy II rozgrywek sportowych wraz z oświetleniem awaryjnym
 • Oświetlenie podstawowe zrealizowane na projektorach metalohalogenkowych
 • Oświetlenie awaryjne
 • Remont instalacji gniazd wtykowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Wykonane instalacje:
 • System Sygnalizacji Pożaru
 • System oddymiania klatki schodowej
 • Sieć LAN z wyposażeniem serwerowni
 • System telewizji przemysłowej CCTV
 • System videodomofonowy
 • System kontroli dostępu
 • System alarmowy SSWiN
 • Serwer telekomunikacyjny
 • Zasilanie awaryjne UPS

Kwalifikacje

Posiadamy szereg uprawnień, lub ściśle współpracujemy z podmiotami które je posiadają, niezbędnych do kompleksowego zrealizowania wiekszości inwestycji.

Są to m.in.:
 • Uprawnienia SEP w zakresie Eksploatacji i Dozoru
 • Uprawnienia SEP do dokonywania pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń
 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - bez ograniczeń
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Uprawnienia do certyfikowania sieci LAN w celu otrzymania 25-cio letniej gwarancji producenta okablowania

Kontakt z nami

Dane kontaktowe: